Dane teleadresowe


GOLCHEM Andrzej Gołaszewski
Market Budowlany
18-300 Zambrów
Cieciorki 4A
tel: 86 276 24 50
fax: 86 276 00 27

kom: +48 604 222 847


GOLCHEM – Salon Tapet
18-300 Zambrów
ul. Wilsona 2
tel: 86 271 85 71

tapety@golchem.pl


GOLCHEM – Farby
18-300 Zambrów
ul. Podedwornego 1
tel/fax: 86 271 10 84

farby@golchem.pl

Adresy e-mail


Market Budowlany – skrzynka główna
golchem@golchem.pl

Jacek Kołomyjski – armatura łazienkowa, drzwi
jacekK@golchem.pl

Wojciech Kośnik – płytki ceramiczne
wojciech.kosnik@golchem.pl

Anna Turowska – projekty łazienek

annaturowska.golchem@op.pl


Krzysztof Witkowski – farby, systemy dociepleń
krzysztof@golchem.pl

Andrzej Jałbrzykowski – materiały budowlane
andrzejj@golchem.pl

Dariusz Borecki; Jacek Staciwa – pokrycia dachowe

golchemdachy@wp.pl

Bartłomiej Gołaszewski – dział inwestycji

bartek@golchem.pl

Marzena Kurzyna – księgowość

marzena.kurzyna@golchem.pl

 

Klauzula poufności
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOLCHEM Andrzej Gołaszewski
Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów
2) kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@golchem.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia

 

Polityka prywatności  w firmie GOLCHEM

§ 1.

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę GOLCHEM Andrzej Gołaszewski

Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów

§ 2.

Definicje:
a. Administrator: GOLCHEM Andrzej Gołaszewski

Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów

 1. kontakt: ado@golchem.pl
  c. Strony – Administrator i Kontrahent.
  d. Kontrahent – osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym, lub podczas zawierania umowy handlowej zwiazanej z zakupem towaru ( usług) lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów, w tym poprzez korzystanie z Formularza kontaktowego.
  e. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca podanie przez Kontrahenta danych osobowych Administratorowi, w celu kierowania po adresem Kontrahenta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych na temat produktów i usług firmy GOLCHEM

§ 3.

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w firmie : GOLCHEM Andrzej Gołaszewski

Cieciorki 4A, 18-300 Zambrów

 1. kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@golchem.pl
 2. Kontrahent ma prawo do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ewentualnie do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

 1. Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Kontrahenta swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą formularza kontaktowego w celu marketingowym.
  3. Dane osobowe podane za pomocą formularza, przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Kontahenta zgody. Jej udzielenie jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego oraz otrzymywania informacji handlowych. Kontrahent uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

§ 4.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące Ochrony Oanych Osobowych. ( tzw.RODO)

§ 5.

 1. Kontrahent może zawsze skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

2.   Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@golchem.pl

Formularz kontaktowy